Consumentenrechten

Op basis van Europese wetgeving uit 1990 is het toegestaan om je pakketreis of cruise door te verkopen aan derden wanneer je zelf verhinderd bent. Maar waar vind je een persoon of familie die jouw vakantie wil kopen? In dat geval biedt TradeYourTrip uitkomst. Wij zijn een marktplaats waar je jouw vakantie te koop kunt aanbieden aan een ander, en omgekeerd, waar je hoogwaardige last minute vakanties van een ander kunt kopen, die zelf verhinderd is.

In Mei 2015 is de 1990 EU package travel directive aangepast aan de huidige ontwikkelingen in de reismarkt. Deze aanpassing betreft een uitbreiding waardoor niet alleen de traditionele pakketreizen hieronder vallen, maar ook andere vormen van gecombineerd reizen zoals zelfsamengestelde combinaties op een website bestaande uit een vlucht plus hotel of autohuur, zoals deze door 120 miljoen consumenten worden geboekt. Reizen die worden aangeboden als dynamische pakketreizen of all-inclusive reizen vallen ook onder deze wetgeving.

Reiscombinaties

In de voorgestelde wetgeving is het concept van ‘pakket’ uitgebreid en toe te passen op 3 verschillende soorten reiscombinaties:

Pre-arranged packages– kant en klaar vakanties, samengesteld door een touroperator en bestaande uit tenminste 2 elementen: transport, accommodatie en andere diensten zoals autohuur;

Customized packages– een programma van elementen, samengesteld door de reiziger zelf en gekocht via één enkel bedrijf, online of offline;

Linked Travel arrangements– de nieuwe wetgeving is ook van toepassing wanneer een consument, nadat hij via een website een reiselement heeft geboekt daarna via een link op die website een ander element bijboekt, mits de bijboeking binnen 24 uur heeft plaatsgevonden.

Voorwaarden overdracht

De wettelijke voorwaarden voor een overdracht:

1. De wet heeft betrekking op pakketreizen, d.w.z. boekingen waarbij tenminste 2 elementen samen worden verkocht als 1 pakket, door een touroperator of reisbureau. Deze elementen kunnen zijn:

a. transport (vlucht, bus, trein, etc.)

b. accommodatie (hotel, appartement)

c. andere diensten die een significant deel van het pakket uitmaken (zoals excursies)

2. Cruises vallen ook onder pakketreizen, omdat het gaat om transport & accommodatie (soms zijn ook vluchten inbegrepen)

3. Het reisbureau moet voldoende tijd hebben om de gegevens van passagiers op de tickets aan te kunnen passen (de naam van de verkoper veranderen in die van de koper). De gegarandeerde periode voor een veilige overdracht van gegevens vereist een minimum van 7 dagen voor vertrek. In praktijk kunnen touroperators binnen 1 uur een boeking overdragen aan een andere persoon maar, om zeker te zijn, adviseren wij een periode van 7 dagen voor vertrek.

4. De pakketreis kan alleen worden verkocht aan iemand die aan de eisen voor die reis voldoet (geldig paspoort, en in het geval van een themareis moet de koper voldoen aan de specifieke reiseisen; bijvoorbeeld wanneer het een ouderenreis betreft (65+), dan kan de reis niet worden verkocht aan jongeren (18-24 jaar)

5. De verkoper betaalt de administratieve kosten, vastgesteld door de touroperator voor het veranderen van de namen op de tickets (27,- euro p.p. in Nederland).

lijnvluchten / chartervluchten

Op dit moment negeren sommige vliegtuigmaatschappijen en touroperators dit recht van de consument en brengen toch bijkomende kosten voor het vliegticket in rekening. Deze bijkomende kosten kunnen zo hoog zijn dat een overdracht wellicht niet eens de moeite waard is voor de consument. Dit gebeurt meestal wanneer in het pakket een lijnvlucht in plaats van een chartervlucht is geboekt. Lijnvluchten zijn meestal deel van het pakket bij stedentrips.

In het geval van een lijnvlucht kan TradeYourTrip de bijkomende kosten checken en je adviseren of het verstandiger is om de vakantie te verkopen aan een ander of om de reis rechtstreeks bij de touroperator te annuleren. Ondertussen vecht TradeYourTrip voor een rechterlijke uitspraak waarin luchtvaartmaatschappijen en touroperators verboden wordt om deze bijkomende kosten in rekening te brengen. Steun ons in deze strijd.

Voorwaarden

1990 European Package Holiday Law Richtlijn pakketreizen 90/314/EEG van 13 juni 1990 betreffende pakketreizen, met inbegrip van vakantiepakketten en rondreispakketten. Overwegende dat het de consument in bepaalde omstandigheden vrij moet staan zijn boeking voor een pakketreis over te dragen aan een daartoe bereid bevonden derde. In deze richtlijn wordt verstaan onder :

1 .’pakket’ : de van tevoren georganiseerde combinatie van niet minder dan twee van de volgende diensten, welke voor een gezamenlijke prijs wordt verkocht of ten verkoop aangeboden en een periode van meer dan 24 uur beslaat of een overnachting behelst :

a) vervoer;

b) accommodatie;

c) andere, niet met vervoer of logies verbandhoudende toeristische diensten die een significant deel van het pakket uitmaken. Afzonderlijke facturering van diverse onderdelen van een zelfde pakket ontslaat de organisator of de doorverkoper niet van de verplichtingen van deze Richtlijn;

- ‘organisator’ : de persoon die niet-incidenteel pakketten samenstelt en deze rechtstreeks of via een doorverkoper verkoopt of ter verkoop aanbiedt;

- ‘doorverkoper’ : de persoon die het door de organisator samengestelde pakket verkoopt of ter verkoop aanbiedt;

‘consument’ : de persoon die het pakket koopt of zich daartoe verbindt ("de hoofdcontractant"), of elke persoon namens wie de hoofdcontractant zich ertoe verbindt het pakket te kopen ("de andere begunstigden"), of elke persoon aan wie de hoofdcontractant of een van de andere begunstigden het pakket overdraagt ("de cessionaris"); "overeenkomst" : de regeling die de consument bindt aan de organisator en/of de doorverkoper.

2 . Indien de consument niet kan deelnemen aan het pakket, kan hij, na de organisator of de doorverkoper tijdig vóór het vertrek op de hoogte te hebben gebracht, zijn boeking overdragen aan een persoon die aan alle aan het pakket verbonden voorwaarden voldoet. De persoon die het pakket overdraagt en de cessionaris zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de organisator of de doorverkoper die partij is bij de overeenkomst, voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de prijs en de eventuele extra kosten als gevolg van deze overdracht.

3. a) De in de overeenkomst vastgestelde prijzen kunnen niet worden herzien, tenzij de mogelijkheid van prijsherziening, zowel naar boven als naar beneden, en de exacte berekeningswijze daarvan uitdrukkelijk in de overeenkomst zijn opgenomen alleen om rekening te houden met veranderingen in : — de vervoerkosten, met inbegrip van de brandstofkosten — de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen, zoals landingsrechten en belastingen in verband met in- of uitstappen in havens en op vliegvelden ; — de op het pakket toegepaste wisselkoersen.

b) In de 20 dagen die aan de geplande vertrekdatum voorafgaan, wordt de in de overeenkomst meegedeelde prijs niet verhoogd.